درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 فروش و مالی
کلیه سوالات قبل از خرید و کلیه مسائل مالی
 پشتیبانی فنی
شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده
 دامنه ها
کلیه امور مرتبط با دامنه های ایرانی و بین المللی
 مدیریت سرور
واحد مكاتبات كاربران سرورهاي مجازي/اختصاصي